Szállítási feltételek

SZÁLLÍTÁS

SZÁLLÍTÁSI CÍM

Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is, azaz Magyarország területén bármilyen szállítási cím megadható. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől is. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában.

9 .SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

Webáruházunk megrendeléseit a Magyar Posta és a GLS Hungary Kft. futárszolgálata teljesíti. A csomagok kézbesítése munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, az át nem vett csomagok szállítási költségét a megrendelőre terheljük. Minden csomag küldése előtt telefonon, vagy e-mailben egyeztetünk Tisztelt megrendelőinkkel, hogy a csomag időben célba érjen. Az egyeztetések után a csomagot a futárszolgálatnak átadjuk és innentől kezdve nincs ráhatásunk a csomag útját illetően. Ezért kérjük, ha meggondolta magát és nem kéri a csomag küldését, úgy időben jelezze Vevőszolgálatunknak, hogy feleslegesen ne küldjük el csomagot, mert ez a Magic Air Group Kft.-nek is költségbe kerül. Megrendeléseiket célszerű legkésőbb 13.00 óráig elküldeni, mert amennyiben raktárunkban a termék megtalálható, úgy már másnap megkaphatja. A kiszállítások időbeni szervezését nem mi végezzük.

10 .SZÁLLÍTÁSI DÍJAK

A szállítási díj 40.000 Ft. vásárlási érték fölött minden vásárló számára ingyenes!

Szerződésszegés, elállás:

Amennyiben a Vevő érdekkörében felmerült okból a termék átvételére megrendelés szerinti címen a szállítási időszak napján, vagy az átvétel napján zárásig az üzletben személyesen nem kerül sor, illetve a szerződés, illetve ÁSZF szerinti kötelezettségét megszegi, úgy Eladó jogosult a szerződéstől elállni és a terméket vissza-, illetve megtartani és Vevő köteles Eladó felhívására, annak valamennyi ésszerű és igazolt költségét, kárát megfizetni.

Eladó beszámításra jogosult.

Eladó a termék tárolásra nem köteles, tárolást nem vállal.

Vevő érdekkörében felmerülő okból át nem vett termék tekintetében ismételt kiszállítás esetén az ismételt kiszállítás költségeit Eladó jogosult a Vevőre terhelni.

Amennyiben Vevő a termék átvételét – eladói szerződésszegésre (késedelem, hibás teljesítés) hivatkozással – megtagadja (melynek tényét az Eladó az átvétel helyén írásban rögzít és a felek közösen aláírásukkal ellátják), úgy Vevő jogosult a szerződéstől elállni és valamennyi, a teljesítéssel összefüggő igazolt költséget igényelni az Eladótól.

Az elállásra jogosult azonban az elállás helyett követelheti a teljesítést is.

Vevőt indoklás nélküli elállási jog illeti meg, mely jogát a termék átvételétől számított 14 napon belül, nyilatkozattal gyakorolhat. Vevő az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles a terméket Eladónak visszaküldeni.

Eladó az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is –Vevő eltérő beleegyezése hiányában – a Vevő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Eladó nem téríti a legkevésbé költséges visszaszállítási mód helyett alkalmazott eltérő visszaküldésből eredő többletköltségeket.

MEGOSZTÁS:Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone